ระบบ Quick Die Change เป็นระบบที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยเน้นการทำงานแบบอัตโนมัติ