ระบบ Zero point ถูกออกแบบมาเพื่อลดเวลาในการติดตั้งอุปกรณ์ให้น้อยลง ในขณะที่ให้ความปลอดภัยและความเที่ยงตรง