Radial riveting เป็นเทคโนโลยีการรีเว็ทแบบหมุนได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่าการทำรีเว็ทแบบอื่นๆ และยังสามารถทดแทนกรรมวิธีการผลิตแบบเก่า

เทคโนโลยีของงานรีเว็ทแบบหมุนเข้าหาจุดศูนย์กลาง ที่เรียกว่า rose pattern คือแกนของหัวย้ำรีเว็ทจะหมุนซ้ำๆเข้าหาจุดศูนย์กลางของหมุดรีเว็ท ลักษณะคล้ายกลีบดอกกุหลาบ โดยการหมุนแต่ละครั้งจะกดหัวของหมุดรีเว็ทลงบนชิ้นงานและจะขึ้นรูปหัวหมุดรีเว็ทตามรูปแบบของแกน tooling ที่เลือกใช้ โดยที่ไม่มีผลกระทบกับคุณลักษณะโครงสร้างของวัสดุชิ้นงาน

การย้ำ | การยึดติด | การขึ้นรูป

ขั้นตอนการทำงาน การเลือกรูปแบบในการยึดติดจะขึ้นอยู่กับลักษณะงาน

 • การย้ำ จะใช้ทูลบดไปที่ตัวรีเวทด้วยรูปแบบการหมุนเป็นรูปดอกไม้ ส่งผลให้ได้การย้ำที่มีคุณภาพสูง โดยใช้แรงบด และเวลาในการย้ำน้อย รวมถึงจะเกิดแรงกดไปที่ชิ้นงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำ และคุณภาพสูง
 • การยึดติด จะใช้ทูลบดลงไปที่ตัวรีเวทโดยใช้การหมุนบดแบบวงกลม ทำให้ตัวรีเวทจะขยายออกจะจับที่ชิ้นงาน จะใช้กับงานทั่วๆ ไป
 • การขึ้นรูป จะทำงานโดยอาศัยทูลแบบลูกล้อ บดลงไปที่ขอบชิ้นงาน ทำให้ขอบชิ้นงานโอบเข้าหากัน สามารถใช้กับชิ้นงานที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ได้ดี เช่น การขึ้นรูปเป็นร่องเพื่อใส่โอริง

เครื่องจักรของ BalTec

ลักษณะการทำงานของเครื่องจะสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง ระบบแรงดันลม ระบบแรงดันน้ำมันไฮดรอลิค และระบบไฟฟ้า BalTec มีเครื่องสำหรับรองรับงานลูกค้า 24 รุ่น โดยจะให้แรงกดตั้งแต่ 0.5 ถึง 100 kN. เครื่องทุกรุ่นสามารถติดตั้งกับเครื่องจักรอัตโนมัติได้ทุกรูปแบบ สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบแยกส่วนเฉพาะตัวเครื่อง และกล่องคอนโทรล หรือจะเป็นตัวเครื่อง กล่องคอนโทรล และอุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมใช้งาน

ศูนย์เทคโนโลยี และนวัตกรรม

BalTec สามารถออกแบบ ศึกษาความเป็นไปได้ และเสนอ Solution ให้ตามลักษณะงานของลูกค้า โดยคำนึงถึงวัสดุ แรงในการกด เวลา และอื่นๆ ตามที่ลูกค้ากำหนดโดยจะเน้นการออกแบบที่เหมาะสม และคุ้มทุนที่สุด

ทำไมถึงเลือกใช้ Radial reveting?

 • ชิ้นงานที่ต้องมีการขึ้นรูประหว่างหมุดรีเว็ทกับชิ้นงาน โดยเฉพาะชิ้นงานที่เป็นลักษณะเชื่อมต่อกันหรือชิ้นงานโปรไฟล์ เพราะวิธี Radial ต่างกับ Orbital โดยส่วน แม่พิมพ์ตัวเมีย (die) จะไม่หมุนตาม ซึ่งส่งผลให้อายุใช้งานของแม่พิมพ์ยาวนานกว่า
 • สามารถกดขึ้นรูปให้หัวรีเว็ทขยายออกบนชิ้นงานได้ภายหลัง สำหรับรีเว็ทที่มีขนาดหัวใหญ่
 • ระยะเวลาของการรีเว็ทเพียง 0.1-0.2 วินาที
 • สามารถบันทึกค่าและควบคุมขั้นตอนการรีเว็ทได้

ข้อดีของ BalTec Radial Riveting Process

 • เป็นการย้ำหมุดรีเว็ทโดยที่ไม่ทำลายโครงสร้างของวัสดุเหมือนอย่างการรีเว็ทแบบอื่น
 • รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
 • สามารถใช้กับรีเว็ทที่มีการชุบแข็งได้
 • เป็นการรีเว็ทที่ไม่ทำลายพื้นผิวของวัสดุแม้แต่งานที่มีการชุบกัลวาไนซ์
 • ลดแรงที่ใช้ในการรีเว็ทงาน สามารถใช้กับอุปกรณ์จับชิ้นงานและแม่พิมพ์แบบธรรมดาทั่วไปได้ จึงช่วยลดต้นทุนในส่วนของการผลิต
 • ใช้พื้นที่ในการทำงานขนาดเล็ก และไม่มีเสียงดังรบกวน

ภาพแสดงโครงสร้างของวัสดุหลังจากการรีเว็ทด้วยวิธีการที่ต่างกัน

Hammering

Hammering

แบบตอก ทำให้โครงสร้างของวัสดุเสียหาย

Orbital

Orbital

แบบ Orbital กระทบต่อโครงสร้างของวัสดุ

Radial

Radial

แบบ Radial ไม่ทำให้โครงสร้างของวัสดุเสียหาย

Die Types

Die Types

Die Types

Die Types

Die Types

Die Types

Die Types

Die Types

Read Full Article »