FORMING | เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงาน

 • WIDMA

  เครื่องจักรสำหรับงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
  Machines for Automotive Part Manufacturing

 • CHIRON

  Machining Centers for high speed manufacturing
  เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์

 • LASCO

  Forging Machines
  เครื่องจักรสำหรับงานขึ้นรูปโลหะ

Contact us
line
line
Hot Line
Brochure