GEDORE (GERMANY)

GEDORE

ประแจประเภทต่างๆสำหรับงานอุตสาหกรรม
Torque wrenches, Ratchets, Spanners

GEDORE เครื่องมือช่างคุณภาพสูงจากเยอรมันนี มีให้เลือกหลายหมวดหมู่กว่า 3000 รายการ สำหรับงานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานโครงสร้าง อากาศยาน เรือ ยานยนต์ และงานซ่อมบำรุงในโรงงาน


Contact us
line
line
Hot Line
Brochure