เลเซอร์ตัด-เชื่อม สำหรับงานโลหะ

ปัจจัยสำคัญในการเลือกเครื่องเลเซอร์ตัดโลหะแผ่นที่คุ้มค่าการลงทุน

ปัจจัยสำคัญในการเลือกเครื่องเลเซอร์ตัดโลหะแผ่นที่คุ้มค่าการลงทุน

ปัจจัยสำคัญในการเลือกเครื่องเลเซอร์ตัดโลหะแผ่นที่คุ้มค่าการลงทุน (How to choose the right LASER CUTTING MACHINE) สำหรับผู้ประกอบการที่ผลิตชิ้นงานโลหะจากกระบวนการตัดแบบเลเซอร์นั้น การตัดสินใจเลือกเครื่ …
Read More
Laser Cutting Machine Brands

แนวโน้มการเติบโตของโลกอุตสาหกรรมเลเซอร์ตัดโลหะแผ่น

Laser Cutting Machines Market to Reach $7.73 Billion by 2030   ผลการคาดการณ์แนวโน้มตลาดเครื่องเลเซอร์ตัดโลหะแผ่นระหว่างปี ค.ศ.2022-2030 ทิศทางการเติบโตยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนม …
Read More
เครื่องเลเซอร์ไฟเบอร์

เหตุใดเลเซอร์ไฟเบอร์จึงมีความเหมาะสม ในการนำมาใช้สำหรับเครื่องตัดเลเซอร์สำหรับงานโลหะ มากกว่าเลเซอร์ …

สำหรับอุตสาหกรรมการตัดโลหะแผ่น เลเซอร์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการสร้างเครื่องตัดเลเซอร์ ซึ่งแน่นอนว่าในปัจจุบันเลเซอร์ไฟเบอร์ได้ครองตลาดไปส่วนใหญ่ โดยมีปัจจัยหลักดังต่อไปนี้ ความยาวคลื่นแสงเลเซอร์สำ …
Read More
แหล่งกำเนิดเลเซอร์ของเครื่องตัดเลเซอร์ แบบ ไฟเบอร์

เปรียบเทียบ เลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ กับ เลเซอร์ไฟเบอร์

เลเซอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมได้พัฒนาและถูกนำไปใช้งานตามความเหมาะสมของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท โดยอุตสาหกรรมแปรรูปตัดชิ้นงานนั้นมีพัฒนาการไปตามความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี เลเซอร์ที่ถูกนำมาใช้สำหรับเครื่องตัดเ …
Read More
Laser Cutting Machines

ทำความรู้จักกับ เครื่องตัดเลเซอร์ ให้มากขึ้น

เทคโนโลยีของ เครื่องตัดเลเซอร์ ไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทย เมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว อุตสาหกรรมแปรรูปโลหะแผ่นซึ่งใช้เทคโนโลยีการปั๊ม และเจาะฉลุ ขึ้นรูปเหล็กแผ่นในประเทศไทย ได้ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีกา …
Read More

ประสิทธิภาพและความได้เปรียบของเครื่องตัดเลเซอร์ ระบบไฟเบอร์

หากกล่าวถึงเครื่องตัดเลเซอร์ ระบบไฟเบอร์ จะพบถึงประสิทธิภาพความได้เปรียบในหลายๆ ด้าน ดังเช่น มีความเร็วในการตัดสูงซึ่งเร็วกว่าเลเซอร์ YAG หรือ Co2 ถึง 2-3 เท่า มีอายุการใช้งานที่ยาวนานโดยอายุการใช้งาน …
Read More
Contact us
line
line
Hot Line
Brochure