ปัจจัยสำคัญในการเลือกเครื่องเลเซอร์ตัดโลหะแผ่นที่คุ้มค่าการลงทุน (How to choose the right LASER CUTTING MACHINE)

สำหรับผู้ประกอบการที่ผลิตชิ้นงานโลหะจากกระบวนการตัดแบบเลเซอร์นั้น การตัดสินใจเลือกเครื่องจักรที่ถูกต้องถือเป็นกุญแจสำคัญของการลงทุนอย่างยิ่ง ไม่ใช่เพียงแค่ราคาเครื่องจักรที่จ่ายไป แต่ในความเป็นจริงคือการลงทุนที่มีผลต่อระบบการผลิตของทั้งโรงงานเลยทีเดียว

หากผู้ประกอบการตัดสินใจผิดพลาดก็จำต้องรับผลกระทบนั้นไปอีกยาวนาน จึงได้มีการรวบรวมปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาหากต้องตัดสินใจเลือกเครื่องเลเซอร์ตัดที่เหมาะสมไว้ดังต่อไปนี้

บริการหลังการขาย

ความพร้อมของทีมช่างในการซ่อมแซม และแก้ไขปัญหาเครื่องจักรมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะทำให้กระบวนการผลิตไม่ต้องหยุดชะงักเป็นเวลานาน ก่อนตัดสินใจเลือกแบรนด์เครื่องเลเซอร์ตัด ต้องตรวจสอบให้ดีว่าทีมช่างและวิศวกรซ่อมบำรุงมีจำนวนเพียงพอ และมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องมากน้อยเพียงใด หากเลือกเพียงแต่เครื่องราคาถูก แต่ไม่มีทีมบริการหลังการขายที่ดี จะทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย

ประสิทธิภาพเครื่องเลเซอร์ตัด

คุณภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานที่ผลิตได้มาตรฐาน ขจัดปัญหาเรื่องชิ้นงานเสียหาย ปัจจุบันมีผู้ผลิตจากจีนจำนวนมากนำส่วนประกอบต่างๆที่มีจำหน่ายในตลาด เช่น แหล่งกำเนิดเลเซอร์ หัวตัดเลเซอร์ มาสร้างเครื่องมาจำหน่ายในราคาถูก แต่ผู้ใช้ประสบปัญหาอย่างมากในการใช้งาน ทำให้การลงทุนไม่คุ้มค่า ผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้จากชื่อเสียงในตลาด การมีสถาบันที่น่าเชื่อถือ มหาวิทยาลัย หรือรัฐบาลรับรอง สนับสนุนก็เป็นส่วนสำคัญที่ควรนำมาประกอบการตัดสินใจ

ความต้องการในการใช้งานที่เหมาะสม

ความหนาที่เครื่องสามารถตัดได้สัมพันธ์กับความต้องการใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต ขนาดของแผ่นเหล็กที่โหลดขึ้นเครื่องได้เหมาะสมกับแผนงานการจัดการ

ราคา

อาจไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจ แต่ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า สามารถรองรับการตัดที่อาจจะต้องการประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น และความพร้อมของผู้จำหน่ายในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้งวิศวกรซ่อมบำรุงที่ทำให้คุ้มค่าในการลงทุนเครื่องจักร

ซอฟท์แวร์เครื่องจักร

เครื่องจักรที่ดีจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพต้องมีซอฟท์แวร์ควบคุมการทำงานที่ดีด้วย ควรมีฟังก์ชั่นรีโมททางไกลจากผู้ผลิตเข้ามาดูหน้าจอผู้ใช้งานเพื่อแนะนำการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง นอกจากนี้ควรมีการเทรนนิ่งสอนการใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆของซอฟท์แวร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ปัจจัยสำคัญในการเลือกเครื่องเลเซอร์ตัดโลหะแผ่นที่คุ้มค่าการลงทุน
ปัจจัยสำคัญในการเลือกเครื่องเลเซอร์ตัดโลหะแผ่นที่คุ้มค่าการลงทุน

เครื่องเลเซอร์ตัดโลหะแผ่นที่ดี ผู้ผลิตเจ้าของแบรนด์เลเซอร์ตัดที่น่าเชื่อถือ ประกอบกับผู้นำเข้า จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้การลงทุนเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่า นำไปสู่ผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด