ครั้งแรกกับการใช้เลเซอร์ชนิด Direct Diode ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเฉพาะเพื่องานตัดโลหะแผ่นด้วยเทคโนโลยีการตัดด้วยเลเซอร์ที่ดีที่สุด เพิ่มผลผลิตโดยรวมสูงขึ้น 15%

เครื่องเลเซอร์ตัดชนิด Direct Diode ใหม่ล่าสุดจาก MAZAK ในรุ่น OPTIPLEX 3015 DDL ครั้งแรกกับการใช้เลเซอร์ชนิด Direct Diode ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเฉพาะเพื่องานตัดโลหะแผ่นด้วยเทคโนโลยีการตัดด้วยเลเซอร์ที่ดีที่สุด เพิ่มผลผลิตโดยรวมสูงขึ้น 15% ในการผลิตที่ความเร็วสูงด้วยแหล่งกำเนิดเลเซอร์ชนิด DDL
Mazak นำเสนอเครื่องตัดเลเซอร์ 2 มิติที่สามารถทำงานได้อย่างหลากหลายตามความต้องการการผลิตชิ้นงานโลหะแผ่นและตามงบประมาณที่เหมาะสมที่สุดของคุณ เริ่มต้นตั้งแต่รุ่น Nexus ไปจนถึง Mazak Fiber โดย Mazak มีระบบเลเซอร์ 2 มิติที่สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมในการใช้งาน เครื่องตัดเลเซอร์ Mazakหลากหลายรุ่นนำเสนอฟังก์ชั่นการผลิตอย่างอัตโนมัติที่จะสามารถลดความผิดพลาด และลดการพึ่งพาการทำงานด้วยมนุษย์ โดยมีฟังก์ชั่นการตั้งค่าอัจฉริยะที่ประกอบไปด้วย

 • Auto Nozzle Changing – การเปลี่ยนหัว Nozzle อัตโนมัติ
 • Focus Detection – การจับโฟกัสอัตโนมัติ
 • Auto Focus Positioning – การปรับตำแหน่งโฟกัสโดยอัตโนมัติ
 • Beam Diameter Control – ควบคุมเส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง
 • Auto Profiler Calibration – การหาระยะห่างของหัวตัดโดยอัตโนมัติ
 • Auto Nozzle Cleaning – การทำความสะอาดหัว Nozzle อัตโนมัติ

ฟังก์ชั่นตรวจสอบอัจฉริยะ

สถานะในการทำงานของเครื่องเลเซอร์สามารถที่จะตรวจสอบได้จากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งมากับหัวตัด เพื่อเช็คการตัดและตรวจจับข้อผิดพลาด อาทิ การเกิดการเผาไหม้ หรือไอพลาสม่า (Burning or plasma) เมื่อสิ่งผิดปกติถูกตรวจพบ การทำงานจะถูกแก้ไขหรือหยุดการทำงานเพื่อให้ได้การตัดที่มีคุณภาพสูงสุด

 • Pierce detection : การตรวจจับการเจาะ
 • Plasma detection : การตรวจจับพลาสม่า
 • Burn detection : การตรวจจับการเผาไหม้

Intelligent Cutting Functions – ฟังก์ชั่นการตัดแบบพิเศษ

 • Fine Power Ramping : การปรับพลังงานช่วงที่เลเซอร์ตัดถึงมุม เพื่อให้มุมตัดคม และไม่เกิดครีบไหม้
 • Flash Cut : การตัดแบบความเร็วสูง

เครื่องตัดเลเซอร์ OPTIPLEX 3015 DDL ถือเป็นเครื่องรุ่นต่อไปของ Solid State Laser เพื่องานตัดเลเซอร์อุตสาหกรรม ที่นำเสนอประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดในการตัดเลเซอร์ด้วยคุณภาพผิวชิ้นงานที่ดีกว่า

Direct Diode Laser – ใช้ปริมาณไฟฟ้าลดลง และมีความยาวคลื่นสั้นกว่าเลเซอร์ชนิดไฟเบอร์ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วสูงในการตัดชิ้นงาน และให้คุณภาพผิวชิ้นงานตัดดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เทคโนโลยีไฟเบอร์ เนื่องจากวัสดุสามารถดูดซับกำลังลำเลเซอร์ได้สูงกว่า จึงช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการตัดความเร็วสูงเมื่อตัดชิ้นงานที่มีคุณสมบัติสะท้อนแสงเช่น อลูมิเนียม ทองแดง และทองเหลือง ตั้งแต่ขนาดบางไปจนถึงหนาปานกลาง

The new Mazak OPTIPLEX 3015 DDL
The new Mazak OPTIPLEX 3015 DDL
The new Mazak OPTIPLEX 3015 DDL

The new Mazak OPTIPLEX 3015 DDL – a Direct Diode Laser, the first ever DDL to be developed for flat sheet with cutting-edge laser technology. Productivity is increased by 15% in workpiece high-speed machining thanks to the DDL Resonator.

Mazak offers a variety of 2D laser cutting machines to fit your fabrication process and budget. From the entry level Nexus to the Mazak Fiber, Mazak has a 2D laser to fit just about any application. Many of the Mazak lasers offer one of a kind automated setup functions to reduce errors and operator dependency including;
The OPTIPLEX 3015 DDL is the next generation of Solid State Laser for the industrial laser applications, offering the greatest efficiency for laser cutting operations with unsurpassed surface quality.

Direct Diode Laser means reduced electric requirement and has a shorter wavelength than a fiber laser for increased high cutting speeds. The finish is much improved when compare to Fiber technology. Thanks to the higher absorption of bean power to material, productivity can be improved for high speed cutting of thin to medium thickness reflective materials such as aluminium, copper and brass.

Intelligent Monitoring Functions

The working status of the laser machine can be check via a sensor installed at the head in order to examine the cuts and to detect any errors such as burning or plasma. When any error is detected, the operation will be modified or stopped in order that the cutting is done with the highest quality.

マザックOPTIPLEX 3015 DDL–世界初のダイレクト・ダイオード・レーザ(DDL)

 新しいマザックOPTIPLEX 3015 DDL–世界発のダイレクト・ダイオード・レーザ(DDL)は、最先端レーザテクノロジーによる板金加工のために開発されました。DDL共振器のおかげで、ワークの高速加工が可能になり、生産性が15%改善されました。
 マザックは、お客様のものづくり工程や予算に合わせた多彩な2Dレーザ切断機を提供します。入門機のネクサスからマザックファイバーまで、マザックは、ほぼ全ての使用に適した2Dレーザを揃えています。マザックのほとんどのレーザ切断機には、以下のようなエラーやオペレータの負担を軽減する自動セットアップ機能が付いています。 

 • 自動ノズル交換
 • 焦点検知
 • 焦点位置決め
 • ビーム径制御機能
 • プロファイラの自動校正
 • 自動ノズルクリーニング

OPTIPLEX 3015 DDLは、これまでになかったレベルの表面の品質を実することにより、レーザ加工において優れた効率を達成します。産業用レーザ加工用固体レーザの次世代マシンです。

直接集光型レーザダイオードはこれまでのファイバーレーザ機に比べ、消費電力量が少なく、また波長が短いのが特長です。ファイバーレーザ技術と比べ、はるかに質の高い切断が実現できるようになりました。ビーム出力の金属材料への吸収が高くなったことで、薄板から中厚のアルミや銅や真鍮等の反射材料を高速・高精度で加工することが可能となりました。

インテリジェントモニタリング機能

レーザーマシンの加工状況は切断ヘッドに搭載したセンサーにより監視することができます。ピアシングや加工異常(バーニング、プラズマ)を検知、是正したり、また加工を一時停止して最適な加工をしたりといったことが可能です。

 • ピアシング検知
 • プラズマ検出
 • バーニング検知
 • インテリジェントカッティング
 • ファインパワーランピング
 • フラッシュカット

อ่านบทความแบบเต็ม | Read the Full Article