Careers

พนักงานธุรการ (จำนวน 2 อัตรา)

 • เพศหญิง
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์
สถานที่ทำงาน: KRASSTEC Technology Center : ถ.กิ่งแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ

พนักงานเขียนแบบ

 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส.
 • ใช้โปรแกรม AutoCAD 2D หรือ 3D ได้
 • มีความรู้พื้นฐานด้านช่างหรือเครื่องจักร
สถานที่ทำงาน: Head Office : สวนหลวง พระราม9

พนักงานรับโทรศัพท์

 • เพศหญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ปวส-ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีใจรักงานบริการ
สถานที่ทำงาน: Head Office : สวนหลวง พระราม9

พนักงานฝ่ายคลังสินค้า

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. – ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถดูแล และตรวจเช็คสินค้าได้เป็นอย่างดี
สถานที่ทำงาน: Head Office : สวนหลวง พระราม9

พนักงานธุรการ

 • เพศหญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • หากมีประสบการณ์ด้านนำเข้า-ส่งออกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ทำงาน: Head Office : สวนหลวง พระราม9

เจ้าหน้าที่ดูแลทางด้าน I.T.

 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส-ป.ตรี ด้านคอมพิวเตอร์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ คุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานทั่วไปเป็นอย่างดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สถานที่ทำงาน: Head Office : สวนหลวง พระราม9

พนักงานฝ่ายบุคคล

 • เพศหญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน งานบุคคล และการสรรหาพนักงาน
สถานที่ทำงาน: Head Office : สวนหลวง พระราม9

หัวหน้าส่วนงานธุรการ

 • เพศหญิง
 • อายุ 30-35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี ด้านการจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจนำเข้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ทำงาน: Head Office : สวนหลวง พระราม9

Service Engineer (จำนวนหลายอัตรา)

 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวช.-ปวส. ด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ซ่อมเครื่อง CNC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ทำงาน: Head Office : สวนหลวง พระราม9

Sales Engineer (จำนวนหลายอัตรา)

 • ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี ด้านวิศวกรรมฯ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • กระตือรือล้น รักงานขาย
 • มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตขับขี่ฯ
สถานที่ทำงาน: Head Office : สวนหลวง พระราม9