อุปกรณ์ช่วยยกของหนักได้ถึง 300 กิโลกรัม –รวดเร็ว-ง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นกล่องลังกระดาษบรรจุสินค้า กระเป๋า ถังน้ำ ลังไม้ ฯลฯ ก็หมดห่วงด้วยอุปกรณ์ช่วยยกเพื่อทุ่นแรง vacuum tube lifter Jumbo ทำให้การยกของหน …