เทคโนโลยีแปรรูปเศษวัสดุ

แปรรูปเศษวัสดุโลหะจากขั้นตอนการผลิตไปสู่วัตถุดิบนำกลับมาใช้ใหม่ เพิ่มมูลค่า ประหยัดค่าจัดเก็บและขนส่ …

From Waste Materials to Raw Material. อุตสาหกรรมในปัจจุบันได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการในการผลิตที่ต้องการความรวดเร็ว แม่นยำ ประสิทธิภาพสูง ส่งผลให้เกิดการผลิตเครื่องจักรต่างๆออกมาร …
Read More
Contact us
line
line
Hot Line
Brochure