เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับงานไฟฟ้า

BUSBAR BENDING / CUTTING

 • ALFRA

  Busbar Bending , Punching and Cutting Equipment
  เครื่องดัด เจาะ และตัดทองแดงบัสบาร์

 • STIERLI BIEGER

  Cu - Busbar , Aluminum busbar / Circuit board bending
  เครื่องจักรสำหรับงานดัดสะพานไฟฟ้า (บัสบาร์)

 • BOSCHERT / GIZELIS

  Copper bar punching machine CU-Profi
  เครื่องตัดเจาะสะพานไฟทองแดง (CU-Profi)

Contact us
Hot Line
Hotline Service
Brochure