เทคโนโลยีชิ้นส่วนประกอบในการผลิต

Spring Plungers รุ่นใหม่จาก Halder เยอรมนี มีการจับยึดด้วยตัวมันเองและมีการชดเชยค่าความคลาดเคลื่อน

New spring plungers simplify installation – self-clamping 0.2 mm tolerance compensation – ball made from stainless steel or thermoplastic ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทูลลิ่ง หรือโครงสร้างเครื่องจักร ใน …
Read More

เทคโนโลยีล่าสุดจาก PISCO ญี่ปุ่น สำหรับอุปกรณ์ควบคุมการไหลของแรงดันลม

อุปกรณ์ควบคุมการไหลของแรงดันลม โดยควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของลูกสูบในกระบอกลมเป็น 2 ระดับ อุปกรณ์ควบคุมการไหลของแรงดันลมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก Pisco ประเทศญี่ปุ่น นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของการควบคุ …
Read More
Contact us
line
line
Hot Line
Brochure