อุปกรณ์ควบคุมการไหลของแรงดันลม โดยควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของลูกสูบในกระบอกลมเป็น 2 ระดับ

อุปกรณ์ควบคุมการไหลของแรงดันลมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก Pisco ประเทศญี่ปุ่น นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของการควบคุมระบบลมในอุตสาหกรรม ที่มีการรวมเอาคุณสมบัติของการลดแรงกระแทกเข้าไว้ใน อุปกรณ์ควบคุมการไหลของแรงดันลม สามารถควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของลูกสูบในกระบอกลมได้เป็น 2 ระดับ ทำให้ช่วยในการควบคุมความเร็ว และช่วยลดแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี
อุปกรณ์ควบคุมการไหลของแรงดันลมจาก Pisco จะมีที่ปรับเพื่อควบคุมแรงดันลม 3 ตำแหน่ง เพื่อใช้ในการปรับค่าต่างๆ 3 ค่า คือ

  1. ระดับความเร็วของลูกสูบในกระบอกลมขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วในช่วงเริ่มต้น
  2. ความเร็วของลูกสูบในกระบอกลมขณะชะลอตัวก่อนสุดระยะกระบอกลม
  3. เวลาที่จะใช้ในการเปลี่ยนความเร็วจากความเร็วที่ 1 ไปเป็นความเร็วที่ 2

สำหรับความเร็วขณะชะลอตัวในช่วงที่ 2 ของอุปกรณ์นี้นั้น จะทำให้การเคลื่อนที่ของลูกสูบก่อนมาถึงบริเวณปลายของกระบอกลมลดลง โดยการลดความเร็วลงนี้จะสามารถช่วยลดแรงกระแทกได้มากถึง 90% โดยที่เวลาในแต่ละรอบ (cycle time) นั้นยังเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับระบบที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงกระแทก (Shock absorber) อยู่แล้ว หากนำอุปกรณ์ควบคุมการไหลของแรงดันลมจาก Pisco เข้าไปใช้ร่วมด้วยนั้น จะสามารถทำการเร่งความเร็วในช่วงเริ่มต้นของลูกสูบในกระบอกลมได้เพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า เมื่อเทียบกับความเร็วปกติ ก่อนที่จะลดความเร็วลงเป็นความเร็วปกติเมื่อเข้าใกล้ช่วงปลายของกระบอกสูบ ซึ่งการควบคุมแรงดันลมลักษณะนี้จะทำให้เวลาที่ใช้ในการทำงานในแต่ละรอบนั้นลดลง หรือก็คือการทำงานได้จำนวนรอบที่มากขึ้นในเวลาเท่าเดิมนั่นเอง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตโดยเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ (Automation)

อุปกรณ์ควบคุมการไหลของแรงดันลมนี้เป็นการออกแบบที่เสมือนรวมเอาอุปกรณ์ 2 ชนิดเข้าไว้ด้วยกัน โดยสามารถควบคุมความเร็วของกระบอกลมได้ 2 ระดับ และลดการกระแทกของกระบอกลมต่ออุปกรณ์ลดแรงกระแทก (Shock absorber) ได้อีกด้วย นอกจากนี้อุปกรณ์นี้ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าอุปกรณ์ลดแรงกระแทก (Shock absorber) ทั่วไปถึง 3 เท่า และยังต้องการการดูแลรักษาที่น้อยกว่า ระบบที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงกระแทกแบบทั่วไปนั้น มักมีการเปลี่ยนอุปกรณ์บ่อยครั้งซึ่งส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนในการผลิตที่ไม่คุ้มค่ากับระยะเวลาที่ใช้งานอุปกรณ์

ข้อดีของ 2-stage Speed Controller

  • ลดแรงกระแทก ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานอุปกรณ์ได้สูงถึง 2 เท่า
  • ลดเวลาการทำงานลง (Cycle time)
  • สามารถปรับความเร็วได้ 2 ช่วงการทำงาน
  • ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพราะไม่ต้องใช้ shock absorber อีก
Pisco New Flow Controller

INDUSTRY’S FIRST FLOW CONTROLLER WITH BUILT-IN SHOCK ABSORBER FUNCTION

Krasstec presents the Pisco’s New Flow Controller is the industry’s first to feature a built-in shock absorber function. These flow controllers use a 2-stage speed control to regulate exhaust speed and to absorb shock in pneumatic cylinders.

Pisco flow controllers have three needles to adjust these three values.

  1. The initial speed of the cylinder (first stage)
  2. The speed of the brake (second stage)
  3. Timing of the speed shift

The second stage speed of Pisco Flow Controllers provides a cushion and reduces the speed at the end of the stroke. This speed reduction also lessens shock by up to 1/9 while retaining the same cycle time. In a system that uses conventional shock absorbers and Pisco Flow Controllers, it is possible to actuate the initial cylinder stroke at twice the regular speed and then actuate the end of the stroke at the regular speed to reduce cycle time without increasing shock.

Cost benefits of this flow controller are achieved from a combined 2-in-1 design and long-lasting performance. These 2-stage speed controllers last three times longer than a system equipped with conventional shock absorbers and they require less maintenance. In a conventional system, shock absorbers require frequent replacement, resulting in significant costs over the life of the product. Pisco Flow Controllers are now available at Krasstec, Pisco’s authorized dealer.