บริการออกแบบ-จัดหาชุดอุปกรณ์สำหรับงานเลเซอร์ในการผลิต

บริการออกแบบ-จัดหาชุดอุปกรณ์สำหรับงานเลเซอร์ในการผลิต

บริการออกแบบ-จัดหาชุดอุปกรณ์สำหรับงานเลเซอร์ในการผลิต
LASER PROCESSING SOLUTION for Cutting, Welding, Drilling, Cladding, etc.

คราสส์เทค นำเสนอโซลูชั่นในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์เพื่อการตัด เชื่อม เจาะ และมาร์คกิ้ง เป็นต้น โดยออกแบบและเชื่อมต่อการทำงานของส่วนปฏิบัติการ (workstation) หรือแขนกล (Robot) เข้ากับชุดแหล่งกำเนิดเลเซอร์ และชุดควบคุม (Control system) เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
Robot Laser Welding
Laser Cladding
Laser Welding Samples
Contact us
line
line
Hot Line
Brochure