HALDER (GERMANY)

HALDER

อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน – MODULAR JIGS & FIXTURES

ระบบ Modular Jig & Fixture

กลุ่มอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของชิ้นงาน ตามกระบวนการผลิต

อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน - MODULAR JIGS & FIXTURES
อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน - MODULAR JIGS & FIXTURES
อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน - MODULAR JIGS & FIXTURES


Zero Point Clamping System

อุปกรณ์กำหนดตำแหน่งสำหรับ Jig & Fixture บนเครื่องจักร ให้ความเที่ยงตรงสูง สะดวกและรวดเร็ว

Zero Point Clamping System
Zero Point Clamping System

Contact us
line
line
Hot Line
Brochure