From Waste Materials to Raw Material.

อุตสาหกรรมในปัจจุบันได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการในการผลิตที่ต้องการความรวดเร็ว แม่นยำ ประสิทธิภาพสูง ส่งผลให้เกิดการผลิตเครื่องจักรต่างๆออกมารองรับความต้องการของตลาดอย่างมากมาย เพื่อคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการผลิตโดยโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงเกิดแนวคิด Green Technology ที่มาช่วยในรูปแบบของการจัดการเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ไม่ว่าจะเป็น เศษโลหะ เศษไม้ ผ้า และอื่นๆ

บริษัท คราสส์เทค ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องจักรชั้นนำจากต่างประเทศ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนแนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม และได้นำเข้าเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีจากเยอรมันมาเพื่อต่อยอดแนวคิดการจัดการเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิต อันได้แก่

  • เครื่องรีไซเคิลเศษโลหะ และเศษวัสดุแบบบีบอัด
  • เครื่องย่อยเศษวัสดุสำหรับกระบวนการนำกลับไปใช้ใหม่ (Recycle)

เครื่องรีไซเคิลเศษโลหะ และเศษวัสดุแบบบีบอัด
RUF – Briquetting Machine

RUF - Briquetting Machine

เครื่องอัดระบบไฮดรอลิค จากเยอรมนี สำหรับอัดก้อนเศษวัสดุต่างๆเช่น เศษไม้ เศษเหล็กที่ได้จากการกลึง-ไส กระดาษ ผ้า และวัสดุต่างๆที่ต้องการเพิ่มมูลค่าภายหลังจากการอัดเป็นก้อน

คุณสมบัติของเครื่องรีไซเคิลเศษโลหะ และเศษวัสดุแบบบีบอัด

  • ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค
  • เครื่องมีขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่ายและใช้พื้นที่น้อย
  • ประหยัดพลังงาน
  • ประสิทธิภาพสูง แม่นยำ และทนทานต่อการใช้งาน
RUF - Briquetting Machine
RUF - Briquetting Machine

ประโยชน์จากการอัดเศษเป็นก้อน ได้แก่

  • สามารถลดพื้นที่และต้นทุนในการจัดเก็บเศษ
  • สามารถนำกลับไปใช้เป็นวัตถุดิบในระบบการผลิตอีกครั้ง
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการหลอม
  • ป้องกันปัญหาด้านมลภาวะ

เครื่องย่อยเศษวัสดุสำหรับกระบวนการนำกลับไปใช้ใหม่ (Recycle)
ERDWICH – Schredding Machine

ประเภทของเครื่องย่อยเศษวัสดุ

ERDWICH - Schredding Machine

แบ่งตามลักษณะการใช้งาน และประเภทของเศษวัสดุที่ต้องการย่อย มีทั้งเครื่องแบบแกนเดี่ยว 2แกนและ3แกน เครื่องบดเศษแบบละเอียด และแบบหยาบ และเครื่องย่อยลังกระดาษ เป็นต้น

Swarf Recycling – กระบวนการนำกลับไปใช้ใหม่

ERDWICH - Schredding Machine

เครื่องย่อยเศษของERDWICH เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการย่อยเศษวัสดุประเภท อลูมิเนียม เหล็ก เหล็กเหนียว ไททาเนียม ทองเหลือง และวัสดุอื่นๆอีกมากมายที่ได้จากการกลึง-ไส เครื่องถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ และทนทาน

ด้วยขั้นตอนของการย่อยบดเศษวัสดุ แล้วต่อเนื่องไปยังขั้นตอนอัดเศษเป็นก้อน แล้วจึงต่อไปยัง ขั้นตอนการรีไซเคิล จึงทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุทั่วไป เนื่องจากทำให้ประหยัดต้นทุนการจัดเก็บ การขนส่งได้อย่างมาก

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท คราสส์เทค จำกัด โทร 02 059 0285 www.krasstec.com