อุปกรณ์ช่วยยกของหนักได้ถึง 300 กิโลกรัม –รวดเร็ว-ง่ายดาย

ไม่ว่าจะเป็นกล่องลังกระดาษบรรจุสินค้า กระเป๋า ถังน้ำ ลังไม้ ฯลฯ ก็หมดห่วงด้วยอุปกรณ์ช่วยยกเพื่อทุ่นแรง vacuum tube lifter Jumbo ทำให้การยกของหนักเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายๆ ในเวลาอันรวดเร็ว และยังออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมทางด้านสรีระศาสตร์ อุปกรณ์ชุด Jumbo นี้ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในการลำเลียงชิ้นงานเข้าสู่การผลิต การขนส่ง และอื่นๆอีกมากมาย

Vacuum tube lifter Jumbo

การใช้งาน

ช่วยในการยกชิ้นงานได้น้ำหนักถึง 300 กก. เช่น
 • ยกลังกระดาษ กระเป๋า ถังน้ำ ฯลฯ ในการลำเลียงขนส่ง
 • ยกชิ้นงานเข้า-ออกจากเครื่องแมชชีนนิ่งในการผลิต

จุดเด่นของ vacuum tube lifter Jumbo

 • เพิ่มผลผลิตให้รวดเร็ว อันเนื่องมาจากการลดเวลาการจัดการลำเลียงขนส่งในขั้นตอนการผลิต
 • ปลอดภัยในการใช้งาน ด้วยอุปกรณ์จัดยึดแบบสุญญากาศ
 • ลดเวลาในขั้นตอนการทำงานด้วยการลดแรงงานและการเกิดอุบัติเหตุ
 • สามารถใช้งานได้โดยคนเพียงคนเดียว

การออกแบบและการทำงาน

ชุดอุปกรณ์ vacuum tube lifter Jumbo ประกอบไปด้วย ชุดยก ส่วนของอุปกรณ์ทำงาน ชุดดูดจับชิ้นงาน และชุดระบบสุญญากาศ เหล่านี้ ลูกค้าสามารถเลือกชุดอุปกรณ์ใช้งานได้ตามความต้องการ ขั้นตอนการทำงานของ vacuum tube lifter Jumbo ในการยกชิ้นงานขึ้นและลงเป็นไปอย่างปลอดภัยเนื่องจากขนาดของพื้นที่ที่ดูดจับชิ้นงานที่ยกมีขนาดใหญ่ นอกจากนี้ Schmalz ยังเสนอทางเลือกสำหรับอุปกรณ์ใช้งานต่างๆ รวมไปถึงชุดเครนอลูเนียมหากลูกค้ามีความต้องการ

ประเภทรุ่นของ Vacuum tube lifter Jumbo

ประกอบไปด้วย JumboFlex, JumboErgo และ JumboSprint ซึ่งแตกต่างกันในด้านรูปทรง และลักษณะการทำงานของผู้ใช้งาน

Tube Lifter JumboFlex

Vacuum tube lifter Jumbo

เหมาะกับลักษณะการใช้งานยกความถี่บ่อยๆ ต้องการความรวดเร็วสำหรับชิ้นงานน้ำหนักค่อนข้างเบา ไม่เกิน 50 กก. ด้วยคนเพียงคนเดียวและใช้มือเพียงข้างเดียว

Tube Lifter JumboErgo

Vacuum tube lifter Jumbo

ด้วยลักษณะการควบคุมการยกชิ้นงานแบบใช้มือจับหมุนเหมือนเร่งความเร็วในการขับรถจักรยานยนต์จึงทำให้สามารถใช้ในการยกของทั้งที่น้ำหนักเบาและหนักได้รวดเร็ว แม่นยำ

Tube Lifter JumboSprint

Vacuum tube lifter Jumbo

สำหรับการยกของหนักๆในสภาพแวดล้อมแบบนอกอาคาร หรือพื้นผิวสินค้าที่ยกไม่เรียบ โดยใช้สองมือจับอุปกรณ์ยกชิ้นงาน

Tube Lifter JumboSprintEx

Vacuum tube lifter Jumbo

สำหรับยกสินค้าหนักได้ถึง 85 กก.ในเขตพื้นที่ป้องกันการเกิดการระเบิด

Vacuum tube lifter Jumbo

SCHMALZ – Vacuum Tube Lifter Jumbo*
Move Goods Weighing up to 300 kg Quickly and Easily

Cardboard boxes, bags, barrels, wooden boards and a variety of other applications – the vacuum tube lifter Jumbo tackles big jobs in the shortest amount of time. The intuitive operation allows you to move loads quickly, precisely and always ergonomically. It is the ideal aid for machine loading, for shipping and picking areas and for many other lifting applications.

Application

Fast and frequent lifting and moving of workpieces weighing up to 300 kg, for example:

 • Handling goods such as cardboard boxes, bags, barrels, buckets and jugs within in-house logistics processes
 • Loading and unloading CNC machining centers

Your Benefits

 • Increased productivity thanks to reduced handling and loading times
 • Secure, damage-free gripping by using vacuum
 • Minimization of downtime due to employee injury
 • Increase in employee motivation
 • Only one person for handling

Design and Function

The lifting unit, operating unit,suction pads and vacuum generator on the vacuum tube lifter Jumbo can be configured according to customer specifications. The Jumbo is characterized by its lifting unit, which contracts and extends when lifting and lowering the load. The large effective suction area confers a safe holding of the workpiece. Schmalz also offers a comprehensive range of accessories and a complete system with a highly responsive aluminum crane upon request.

Product Overview

Three high-performance types for a variety of applications: JumboFlex, JumboErgo and JumboSprint differ in the form and function of their operator handles and are conceived in each case for specific applications.

Tube Lifter JumboFlex

Vacuum tube lifter Jumbo

The vacuum lifter JumboFlex is perfect for frequent, very quick transfers of more lightweight goods with a weight of up to 50 kg. The vacuum tube lifter JumboFlex is the perfect handling solution which can be operated ergonomically and easily by using only one hand.

Tube Lifter JumboErgo

Vacuum tube lifter Jumbo

With a rotary handle similar to the accelerator handle on a motorcycle; both lightweight and heavy loads can be handled quickly and sensitively with this control element.

Tube Lifter JumboSprint

Vacuum tube lifter Jumbo

Where the handling of heavy or unwieldy loads in a rough environment or outdoors is needed, the vacuum tube lifter JumboSprint is the right choice: Grip it with both hands and accurately direct the lifting unit with the load.

Tube Lifter JumboSprintEx

Vacuum tube lifter Jumbo

Efficient handling of loads weighing up to 85 kg in explosion protection zones.