คอนเซ็ปท์ “Skeleton-free processing” สำหรับการตัดโลหะแผ่นด้วยเครื่องพันช์ชิ่ง (Punching) เป็นอย่างไร?

A : Skeleton-free processing หรือ การตัดชิ้นงานโลหะโดยไม่ให้เหลือเศษ 

ด้วยการพัฒนาโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรด้วยคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการจัดวางชิ้นงาน และเศษชิ้นงาน ผลที่ได้คือ เพิ่มความคุ้มค่าของพื้นที่บนแผ่นโลหะได้มากขึ้น กล่าวคือ ชิ้นงานไม่ติดอยู่บนเศษโครงเหล็กอีกต่อไป ผู้ควบคุมเครื่องจักรเองก็ไม่ต้องเสียเวลาหยิบแผ่นเศษโครงเหล็กออกจากโต๊ะเครื่องจักรอีกด้วย นอกจากนี้กระบวนการคัดแยกชิ้นงานที่ตัดแล้วยังได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำงานอยู่ภายใต้ระบบการคัดแยกชิ้นงานลงถังอัตโนมัติเพื่อแยกชิ้นงานออกจากเศษโครงเหล็กที่ถูกตัดทิ้ง ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 10% เพราะใช้เนื้อวัสดุคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น โดยใช้แนวการตัดร่วมกันระหว่างชิ้นงานสองชิ้น และได้ชิ้นงานจำนวนมากขึ้น

เนื่องจากกระบวนการนี้ ใช้การตัดแบบ common slit cuts หรือการใช้แนวการตัดร่วมกันระหว่างชิ้นงานหลายชิ้น ซึ่งมีฟังก์ชั่นนี้อยู่แล้วในโปรแกรมมาตรฐาน และมีรูปทรงครบถ้วนพร้อมใช้งานในโปรแกรมดังกล่าว ส่งผลให้การทำงานของเครื่องแม่นยำและรวดเร็ว ทำให้ค่าเวลาต่อชิ้นเท่าเดิมแต่เพิ่มความแน่นอนในกระบวนการผลิตและยังคุ้มค่าอีกด้วย

TRUMPF – New TruPunch 3000 (S11) เป็นเครื่องที่ทำงานได้หลากหลายและเป็นครั้งแรกของเครื่องที่ได้มีการใส่ฟังก์ชั่นพิเศษนี้เข้าไป เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการผลิตชิ้นงานเล็กๆ ซึ่งสามารถตอกโลหะได้หนาสุด 6.4 มิลลิเมตร และ TruPunch 3000 ยังถูกออกแบบมาเพื่อรองรับระบบป้อนชิ้นงานอัตโนมัติในอนาคตอีกด้วย

Contact us
line
line
Hot Line
Brochure