ลิ้นชัก ฝาตู้ของแผงวงจร และกล่อง ที่กำลังต้องการกำลังการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น เครื่อง XLTbend คือคำตอบที่ดีที่สุดในขณะนี้ โดยเครื่องมีขนาดให้เลือกระหว่าง 4060 x 2.5 มม. หรือ 3200 x 3 มม. ถือเป็นเครื่อง พับแบบโยกขึ้นลงที่เปี่ยมด้วยความสามารถที่หลากหลายและให้ประสิทธิภาพสูง พร้อมด้วยนวัตกรรมระบบกลไกใหม่ล่าสุด ระบบ CNC’s One-Click Programming ซึ่งถือเป็นไฮไลท์สำคัญเพื่อการผลิตที่ดีกว่า

คุณสมบัติเด่นของเครื่อง RAS XLTbend

 • เครื่องจักรและซอฟท์แวร์รองรับไฟล์ STEP, DXF, GEO
 • สามารถโปรแกรมการผลิตชิ้นงานได้ง่ายโดยไม่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาก่อน
 • คำนวณขั้นตอนการพับอัตโนมัติ เพียงปลายนิ้วคลิกด้วยซอฟท์แวร์ Bendex อันชาญฉลาด
 • สามารถทดลองพับชิ้นงานใหม่ เพื่อหาความเป็นไปได้ในระหว่างช่วงการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ในกรณีที่มีวิธีการพับได้หลายรูปแบบ ซอฟท์แวร์อัจฉริยะ มีความสามารถแนะนำทางเลือกในการพับชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพที่สุด โดยการจัดอันดับ 5 ดาว
 • สามารถจำลองขั้นตอนการพับโลหะตามลำดับแบบ 3 มิติได้อย่างชัดเจน และแจ้งเตือนการชนของชิ้นงาน ที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการพับ
 • สำหรับการป้อนชิ้นงานเข้าพับอัตโนมัติในแต่ละแนวพับ ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานในการจับชิ้นงาน โดยระบบชุดดูดจับแบบไฮบริดจะทำงานร่วมกับระบบกักระยะ
 • สามารถควบคุมผลิตชิ้นงานขนาดใหญ่และหนักมากๆ ได้ด้วยผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว
 • ไม่ต้องพลิกชิ้นงาน ด้วยเทคโนโลยีการพับขึ้นลงที่สามารถควบคุมการพับชิ้นงานขึ้นลงได้ตามต้องการ
 • สามารถทำงานได้จากด้านหน้าเครื่องในกรณีงานชิ้นเล็ก และทำงานด้านหลังเครื่องสำหรับงานชิ้นใหญ่
 • เครื่องจักรจะปรับระยะต่างๆอัตโนมัติ ตามความหนาของชิ้นงานที่เปลี่ยนไป เช่นปรับรัศมีการพับและความกว้างของฟันพับ
RAS XLTbend
RAS XLTbend
RAS XLTbend
RAS XLTbend
RAS XLTbend
RAS XLTbend

For those who form complex precision sheet metal parts like cassettes, panels, and boxes and are wanting to increase productivity, the XLTbend is a perfect fit. The XLTbend, with 4060 x 2.5 mm or 3200 x 3 mm steel forming capacity, is an impressively flexible UpDown folding machine. Along with innovative mechanical components, the CNC’s One-Click Programming is certain to be a production highlight.

The RAS XLTbend is characterized by the following benefits:

 • Machine and Office software for importing a STEP, DXF, GEO file of the part.
 • No expert knowledge required for programming the part.
 • Automatic programming of the folding sequences with just one mouse click by the fantastic Bendex software.
 • New products can already be tested for feasibility during product design.
 • If several bending strategies are possible, the software suggests the best alternative with a 5-star ranking.
 • A 3D simulation visualizes the bending sequence and shows possible collisions.
 • Sequence of bends without operator intervention, as the suction cups of the hybrid stop system hold the part at the stop fingers.
 • A single operator most often can handle even large and heavy parts.
 • No part flipping as the UpDown technology bends the workpiece up and down.
 • Flexible working position: Operation for small and narrow parts from the folding beam side, for large parts from the gauging side.
 • Automatic machine adjustment to material thickness, bending radius and the width of the folding beam tools.

RAS XLTbend板金加工機…優秀です!

XLTbendはカセット、パネル、ボックスのような複雑な精密板金部品を制作し、生産性を向上させたい人にとって最適な機械です。
4060 x 2.5 mmまたは3200 x 3mmの板金加工の能力を備えたXLTbendは、素晴らしく柔軟な上下作動の板金加工機です。 革新的な機械部品に加えて、CNCのワンクリックプログラミングは、素晴らしい価値をもたらすことは間違いありません。

RAS XLTbendの特徴は次のとおりです。:

 • ソフトウェアのSTEP、DXF、GEOファイルを転送するためのマシンとオフィスソフトウェア。
 • ソフトウェアのプログラミングに専門的な知識は必要ありません。
 • Bendexソフトウェアはマウスクリック1回で折り畳みのシーケンスを自動プログラミングできます。
 • 新製品は、製品設計中に実現可能性についてにテストすることができます。
 • 曲げる操作が可能な場合、ソフトウェアは5つ星ランクの最良の選択肢を提案します。
 • 3Dシミュレーションは、曲げのシーケンスを可視化し、起こり得る問題を示します。
 • 作業者がいない場合でもバキュームカップで部品を保持させてハイブリッドの停止システムで停止します。
 • 1人のオペレータが、大きな重い部品でも頻繁に処理できます。
 • アップダウン技術により製品を上下に曲げるため、部品を反転する必要はありません。
 • フレキシブルな作業位置:後方からは大きな部品のために、前方の上下作動用は細い部品や狭い部品の操作。
 • 材質の厚さ、曲げ半径、折り曲げ梁の幅などの自動機械調整。

อ่านบทความแบบเต็ม | Read the Full Article