Voestalpine ให้ความไว้วางใจในคุณภาพ และความแม่นยำในการจับยึดชิ้นงาน ROEMHELD จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตในภายในโรงงานของ voestalpine group ทั่วโลก

Voestalpine
Voestalpine

voestalpine group บริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีประสบการณ์มากกว่า 160 ปีมีเครือข่ายให้บริการกว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศออสเตรีย ถือเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของการเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีรางรถไฟ (Railway Technology) และ ณ วันนี้ voestalpine group ตัดสินใจเข้ามาเปิดโรงงานประกอบประแจสับรางรถไฟเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในนาม voestalpine Railway Systems (Thailand) Co., Ltd.​

ทั้งนี้ คุณมนตรี แสงสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ voestalpine Railway Systems (Thailand) Co., Ltd. ได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นที่ voestalpine group เข้ามาขยายฐานการผลิตในประเทศไทยว่า “voestalpine เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2557 ในฐานะ Sales & Market Research เพี่อดูแลและให้การบริการลูกค้าในประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบ้าน แต่เมื่อ 5 – 10 ปีที่ผ่านมาด้วยการพัฒนาและศักยภาพที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย การพัฒนาทางด้านคมนาคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับชัยภูมิของประเทศไทยถือเป็นจุดยุทธ์ศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียนที่อยู่ไม่ไกลจากประเทศเพื่อบ้านในหลายๆประเทศทั้ง กัมพูชา ลาว เวียดนามและพม่า อีกทั้งประเทศไทยมีแผนการพัฒนาและการลงทุนในโครงการรถไฟอีกหลายโครงการ จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้บริษัทตัดสินใจเข้ามาลงทุนและเปิดโรงงานผลิตอย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา” ปัจจุบันในประเทศไทยเราเป็นผู้ผลิตตัวประแจสับรางรถไฟ (Turnout) ในลักษณะ made to order ตามแต่ละพื้นที่ของลูกค้าที่แตกต่างกันไป ​

วางรากฐานการผลิตและการบริการด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

ด้วยความรู้และประสบการณ์ของวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานใหญ่ในการให้คำปรึกษา การออกแบบ วางแผนและการติดตั้งเครื่องจักรภายในโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก “ในช่วงก่อตั้งโรงงานเราติดต่อโดยตรงกับทางสำนักงานใหญ่ทั้งระดับปฏิบัติการ ระดับบริหารและระดับ Executive Management เครื่องจักรทั้งหมดนำเข้ามาจากสำนักงานใหญ่โดยตรง ผมเชื่อว่าด้วยประสบการณ์กว่า 160 ปีของ voestalpine group เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์จนรู้ว่าเครื่องมือและเครื่องจักรชนิดใดที่เหมาะสม และมีคุณภาพมากที่สุดในการผลิตชิ้นงานให้กับเรา โดยหนึ่งในนั้นคือ ผลิตภัณฑ์จาก ROEMHELD ซึ่งเป็นอุปกรณ์ Hydraulic Clamping คือเครื่องมือยึดจับชิ้นงานภายในเครื่อง CNC ที่ทาง voestalpine group ให้ความไว้วางใจในคุณภาพ และความแม่นยำในการจับยึดชิ้นงานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตในภายในโรงงานของ voestalpine group ทั่วโลก ดังนั้นผมจึงหาข้อมูลและติดต่อไปทาง KRASSTEC Co.,Ltd. ซึ่งเป็น Authorized Dealer ในประเทศไทย” คุณมนตรีกล่าว

KRASSTEC เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้งานประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

ด้วยการประสานงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่องของทีมงาน KRASSTEC ทำให้การติดตั้งและการเลือกใช้เครื่องมือเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คุณสุพลเชษฐ์ เพ็ชรรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายผลิตได้กล่าวว่า “ทาง KRASSTEC ถือเป็นพันธมิตรที่มีคุณภาพที่สามารถส่งมอบโปรเจคให้เราได้ทันตามกำหนดเวลาตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกัน ซึ่งแน่นอนว่าในการติดตั้งอุปกรณ์ย่อมมีปัญหา และอุปสรรคในหลายๆอย่าง แต่ทางทีมงานให้การติดตาม และดูแลเราเป็นอย่างดี ได้ผลงานตามที่ตกลงกันไว้ ซึ่งตลอดเวลาการร่วมงานกันทางสำนักงานใหญ่ทราบเรื่องนี้มาโดยตลอด ทั้งในเฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 แน่นอนว่าในอนาคตเรามีแผนที่จะขยายเฟสการผลิตเพิ่มเติมตามความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศซึ่งแน่นอนว่าเราจะยังคงใช้บริการกับทาง KRASSTEC มากขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป”

ทั้งนี้คุณมนตรีได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “voestalpine Railway System (Thailand) Co.,Ltd. ถือเป็นบริษัทข้ามชาติระดับโลกที่มีความแข็งแกร่งในทวีปยุโรปและอเมริกามาอย่างยาวนาน ดังนั้นการย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทยจึงได้รับความสนใจและได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากหลายๆประเทศในภูมิภาคซึ่งในอนาคตอันใกล้ที่นี่จะกลายเป็นศูนย์กลางการให้บริการ การซ่อมบำรุงและ Equipment Center ให้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างยั่งยืนต่อไป”

Chief Operating officer
Mr. Montree Sangsuwan
Chief Operating officer (COO)
voestalpine Railway Systems (Thailand) Co., Ltd.
Production Manager
Mr. Suponched Petcharat
Production Manager
voestalpine Railway Systems (Thailand) Co., Ltd.
Chief Commercial Officer
Mr. Hannes Saurug
Chief Commercial Officer (CCO)
voestalpine Railway Systems (Thailand) Co., Ltd.