กุญแจสำคัญสู่การพับ Tread Plate ที่แม่นยำคือการเลือกใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม