เลเซอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมได้พัฒนาและถูกนำไปใช้งานตามความเหมาะสมของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท โดยอุตสาหกรรมแปรรูปตัดชิ้นงานนั้นมีพัฒนาการไปตามความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี

เลเซอร์ที่ถูกนำมาใช้สำหรับเครื่องตัดเลเซอร์แบ่งได้ตามประเภทของแหล่งกำเนิดเลเซอร์ ดังนี้

แหล่งกำเนิดเลเซอร์ของเครื่องตัดเลเซอร์ ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

หลักการทำงานของเครื่องเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) คือ เครื่องเลเซอร์จะส่งประจุไฟฟ้าผ่านหลอดกำเนิดแสงที่มีแก๊สที่ถูกผสมอยู่ระหว่างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์(CO2), ไนโตรเจน (N2) และ ฮีเลียม (He) เพื่อที่จะกระตุ้นอะตอมของแก๊สต่างๆในกำเนิดลำแสงเลเซอร์ออกมาจากหลอดกำเนิดแสง ซึ่งลำแสงที่ออกมาจะเป็นลำแสงที่มองไม่เห็น (invisible light)

เลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์

แหล่งกำเนิดเลเซอร์ของเครื่องตัดเลเซอร์ ชนิดไฟเบอร์

เป็นเลเซอร์ที่มีกำลังสูง แหล่งกำเนิดแสงมาจาก Diode Laser จำนวนมากๆหลายตัว มารวมแสงผ่านกันที่เส้นไฟเบอร์นำแสง แสงของ Diode แต่ละเส้นจะมารวมกันที่เส้นไฟเบอร์ เส้นใหญ่นำไปสู่หัวเลเซอร์และโฟกัสไปที่จุดเดียว เพื่อใช้เลเซอร์ในการตัด หรือมาร์ค โดยนิยมนำไปใช้อย่างมากในการสร้างเครื่องเลเซอร์ไฟเบอร์ตัดโลหะ

เลเซอร์ชนิดไฟเบอร์

เลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เลเซอร์ไฟเบอร์
ใช้กระจกในการสะท้อนลำแสงเลเซอร์ ไม่มีกระจกสะท้อน ใช้สาย Fiber Optic แทน
กำเนิดแสงเลเซอร์ โดยการใช้ Electrode กำเนิดลำเเสงมาจากกล่อง Fiber Laser
ระบายความร้อนด้วย Chiller ที่มีขนาดใหญ่มาก ระบายความร้อนด้วย Chiller ที่มีขนาดเล็ก
ใช้ Focus Lens ในการตัดมีราคาสูง ใช้ Protective Lens ในการตัด มีราคาต่ำกว่า
ใช้หัว Nozzle มากกว่า 10 ชนาด ในการตัดงานแต่ละความหนา ใช้หัว Nozzle 3-5 ขนาด ในการตัดงานแต่ละความหนา
ต้องใช้ Laser Gas ไม่ต้องใช้ Laser Gas
CO2 Laser มีส่วนประกอบของ CO (Carbon monoxide) ใน Laser Gas ฉะนั้นจำเป็นต้องขออนุญาตในการใช้เครื่องเลเซอร์จากกรมยุทธภัณฑ์ ไม่ต้องขออนุญาตจากกรมยุทธภัณฑ์ สามารถติดตั้งเครื่องได้เลย
อะไหล่ราคาสูง การซ่อมแซมค่อนข้างยาก อะไหล่ราคาถูก ซ่อมได้ง่ายกว่า
ต้องสร้างระบบ High Pressure เพิ่มเติม ทำให้ต้นทุนสูง ไม่ต้องมีระบบ High Pressure
อายุการใช้งานของแหล่งกำเนิดเลเซอร์ ประมาณ 10,000 ชั่วโมง อายุการใช้งานของแหล่งกำเนิดเลเซอร์ ประมาณ 100,000 ชั่วโมง

ยังมีเลเซอร์อีกประเภทที่ใช้ในการตัดได้คือ Nd:YAG เลเซอร์ (Yttrium-Aluminum Garnet Laser) ส่วนมากจะถูกใช้ในอุตสาหกรรมเสริมความงาม อย่างไรก็ตาม เครื่องเลเซอร์ชนิดนี้ยังสามารถใช้ในการตัดโลหะ และอโลหะได้เช่นเดียวกัน รวมไปถึงแผ่นพลาสติก อะคริลิค อีกทั้งยังสามารถใช้ในงานเชื่อมโลหะด้วย แต่เครื่องเลเซอร์ประเภทนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้ในการตัดเลเซอร์ เนื่องจากต้นทุนค่อนข้างสูง และจำนวนชั่วโมงการทำงานต่ำกว่าเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์

แหล่งกำเนิดเลเซอร์ของเครื่องตัดเลเซอร์ แบบ Nd:YAG

โดยสรุป ปัจจุบันเลเซอร์ประเภทที่เหมาะสมสำหรับงานตัดโลหะแผ่นคงไม่พ้นเลเซอร์ไฟเบอร์ ทั้งนี้การเลือกกำลังวัตต์ของเลเซอร์ที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับความหนาของวัสดุ และความต้องการของผู้ใช้งาน