Laser Cutting Machines Market to Reach $7.73 Billion by 2030

 
ผลการคาดการณ์แนวโน้มตลาดเครื่องเลเซอร์ตัดโลหะแผ่นระหว่างปี ค.ศ.2022-2030 ทิศทางการเติบโตยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนมีความมั่นใจในเทคโนโลยีและความคุ้มค่าในการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ อากาศยาน เป็นต้น โดยรายงานดังกล่าวได้วิเคราะห์จากพื้นฐานการรวบรวมข้อมูลทางด้านต้นทุนการลงทุน แนวโน้มตลาด ทั้งนี้เป็นการพยากรณ์ในเชิงปริมาณ และคุณภาพทางด้านข้อมูลการตลาด การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สภาวะการแข่งขันในตลาด จากผู้นำของโลกทางด้านเครื่องเลเซอร์ตัด (Key players) เพื่อนำเสนอสถานการณ์การขยายตัว และการเติบโตของอุตสาหกรรมเลเซอร์ตัด

ประมาณการอัตราการเติบโตของตลาดเลเซอร์ตัดจากปีค.ศ.2022-2030 อยู่ที่ 8.85% (CAGR) เป็นมูลค่า 7.73 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา

ข้อมูลดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ประเมินความน่าสนใจและเห็นภาพชัดเจนขึ้นประกอบการตัดสินใจในการเข้าสู่ธุรกิจเพื่อสร้างผลกำไรในระยะยาว

การเติบโตและความต้องการในตลาดไม่กว่าจะเป็นเลเซอร์ตัดแผ่นเรียบ (2D laser cutting) เลเซอร์ตัดชิ้นงานโลหะที่ขึ้นรูปทรงแล้ว (3D Laser cutting) หรือ เลเซอร์ตัดท่อ (Tube laser cutting) ซึ่งมีความต้องการต่างกันไปตามอุตสาหกรรมแต่ละประเภท จึงทำให้มีผู้ผลิตรายใหม่สร้างแบรนด์ขึ้นมามากมายเพื่อแข่งขันในตลาด ทั้งนี้ความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือในแบรนด์ผู้ผลิตเครื่องเลเซอร์ตัดนั้นมียังมีผลอย่างมากในการตัดสินใจ เนื่องจากมูลค่าการลงทุนและบริการหลังการขายนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ

ผู้ผลิตเจ้าของแบรนด์เครื่องเลเซอร์ตัดที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นผู้นำในตลาดระดับโลก โดยพิจารณาจากข้อมูลมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์ ความน่าเชื่อถือ ข้อมูลทางการเงิน การพัฒนาและวิจัย เป็นต้น พบว่า 10 แบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ได้แก่

  • TRUMPF ประเทศเยอรมัน
  • BYSTRONIC ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  • AMADA ประเทศญี่ปุ่น
  • Salvagnini ประเทศอิตาลี
  • PrimaPower ประเทศฟินแลนด์
  • MAZAK ประเทศญี่ปุ่น
  • TANAKA ประเทศญี่ปุ่น
  • MESSER ประเทศเยอรมัน
  • MITSUBISHI ประเทศญี่ปุ่น
  • HGTECH ประเทศจีน

ผู้ผลิตเจ้าของแบรนด์เครื่องเลเซอร์ตัดที่มีความน่าเชื่อถือ

ทำไมปัจจุบันผู้ผลิตเครื่องเลเซอร์ตัดจากประเทศจีน หลากหลายแบรนด์ จึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ และสร้างความสั่นสะเทือนให้แก่วงการอุตสาหกรรมเลเซอร์ตัดจากตะวันตกอย่างมาก แนวโน้มการลงทุนไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศได้หันมาให้ความสนใจเครื่องเลเซอร์ตัดจากจีนที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดในเวลาไม่กี่สิบปี มีผู้ผลิตจากจีนเกิดขึ้นมากมายหลายร้อยแบรนด์ที่เราจะพาไปทำความรู้จักกับเลเซอร์ตัดสัญชาติจีนแบรนด์ระดับTOPที่มีชื่อเสียงและยอมรับในตลาดต่อไป ทั้งนี้ยังมีการแข่งขันทางด้านราคา และคุณภาพ ปัจจัยอะไรที่เราควรพิจารณาเลือกแบรนด์ผู้ผลิตที่เหมาะสม และเชื่อถือได้ มาตามอ่านกันได้ในบทความถัดไป

Sheet Metal Laser Cutting Machine